REVISEU ELS VOSTRES EQUIPS DE FERRADA

La Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme UIAA està en un procés de revisió de la seguretat de diferents sets de vies ferrades.

Fins ara ha detectat problemes de seguretat en diversos sets que es basen en sistemes de cintes elàstiques i, més recentment (veure notícia que adjuntem), en que es basen en sistemes de fricció de la corda. Els fabricants de les esmentats models s'han sumat a l'esmentada revisió ja sigui fent campanya per a retirar-los directament o bé demanant no usar-los fins que es conclogui l'esmentat procés de revisió.

Els models afectats per aquestes crides de la UIAA són els següents: http://www.facebook.com/l/HAQGnE5n5AQHUXQzzbsaGq00oOD_Cj4oU0N-uCIzfHzGzBg/theuiaa.org/upload_area/files/1/via_ferrata_List_of_recalls_Table_UIAA.pdf

Igualment, la UIAA recorda en el mateix document, que en cap cas no s'ha de superar la vida útil estimada de qualsevol set de ferrada no afectat per aquestes crides.

Complementàriament, us passem la notícia apareguda al portal Desnivel.com relacionada amb aquest procés de revisió, en la que, entre altres, es tradueix a l'espanyol el comunicat de la UIAA:
http://www.facebook.com/l/_AQG87PY3AQHUcAHg88RgknJ-QZgDXzqdNaM4-_JwIVylFA/smtp.desnivel.es/material/noticias/llamada-general-a-la-revision-de-sets-de-vias-ferrata-basados-en-sistemas-de-friccion

Reviseu, doncs, el vostre equip de ferrada abans de fer-lo servir.

Disfrutem de la via, però amb seguretat!

Agustí Ten.

Comentaris